Wat is jullie toegevoegde waarde geweest?
Schoofs: “Voor veel mensen is het niet eenvoudig om duidelijk te formuleren wat exact hun woonwensen zijn. Dat op voorhand kunnen doorgronden is natuurlijk de basis van een geslaagd ontwerp. Die ‘vertaling’ is ons specialisme. Daar helpen wij graag bij. Voor Westenduin hebben wij de klant op het spoor gebracht van de plek en voor hen bij de aankoop van het kavel bemiddeld en begeleid. Voorts hebben we de klant geholpen in de conceptuele ontwikkeling van de woning zelf. Mensen hebben vaak wel een uitgesproken idee of voorkeur voor een bepaalde woonsfeer of architectuurstijl, maar daar waar het gaat om een slimme, functionele indeling van de plattegrond wordt het vaak moeilijker. Maar ook: hoe weet men of de woning uiteindelijk wel efficiënt ontworpen is, dus: of de verhouding tussen de totale oppervlakte van de hal, de overloop, de berging e.d. (de zogenaamde ‘verkeersruimte’), wel in de juiste verhouding staat tot de bruikbare woonruimte en de inhoud van het huis? Aan welke ‘knoppen’ kan men draaien om, met behoud van kwaliteit, toch binnen de begroting van de bouwkosten te blijven? Dat is zomaar een greep uit de aspecten waar mensen tegenaan lopen, waarmee een architect hen niet altijd bij kan helpen. Dàt is namelijk het terrein van de ontwikkelaar. Wij helpen mensen dus bij een juist concept van een woning: welke ruimte moet waar, gelet op enerzijds de externe factoren zoals een bestemmingsplan, de invloed van belendende percelen, de zonoriëntatie, enzovoorts. En anderzijds de interne factoren met als basis: de persoonlijke eisen die aan de woning worden gesteld. Enfin, dat is wat wij in grotere projecten natuurlijk niet anders doen”.

En verder?
Schoofs vervolgt: “Ja, verder is het voor mensen vaak lastig om te bepalen, gegeven hun architectonische voorkeur, met welke architect ze überhaupt in zee willen gaan. Dat is immers degene die het vertrouwen moet krijgen dat hij of zij hun wens gestalte kan geven. Ons netwerk zorgt ervoor dat we een (voor)selectie kunnen maken en de juiste partijen aan hen kunnen voorstellen, of namens hen met die partijen aan de slag te gaan. Evenzo helpen we mensen bij de keuze voor- of selectie van een aannemer. Wil men vanaf de start werken met het voordeel van een bouwteam, of juist liever via een aanbesteding de scherpste prijs realiseren? Of een mengvorm daartussen, waarbij de aannemer wordt uitgedaagd om op basis van het ontwerp met optimalisatiesuggesties te komen, waardoor het ontwerp wellicht nog slimmer en daardoor goedkoper kan worden gerealiseerd? Dat soort mogelijkheden overleggen wij met de betreffende klanten en zorgen dan voor de uitvoering daarvan. Fantastisch werk. Binnenkort starten we met de tweede woning in het plan”.

 • Aantal en type woningen

  Vrijstaande woning, particuliere ontwikkeling

 • Voorzieningen

  Villa met guesthouse en zwembad

 • Ontwikkelaar

  Rezidenz

 • Architect

  LSWA Architecten

 • Landschapsarchitecten

  Gardeniersbedrijf Dattin

 • Stedenbouwkundige

 • Bouwpartner

  Rijk Bouwbedrijf B.V.

 • Start ontwikkeling

  2012

 • Start bouw

  2012

 • Oplevering

  2013