OPBRENGST OPTIMALISATIE VOOR UW KLANT

Geachte relatie,

U kent ons wellicht nog niet, maar daar brengen we graag verandering in. Wij verwachten namelijk dat we uw cliënten en daarmee u van dienst kunnen zijn.

Wij zijn Symphony Estates, een vastgoedontwikkelingsbedrijf, gespecialiseerd in relatief kleinschalige woonconcepten, met name voor medioren en senioren. Levensloopbestendige woningen in de vorm van een modern (begijn)hof, in een Rijks- of gemeentelijk monument, of een nieuwbouw appartementenvilla. Ook ontwikkelen we woon/zorghuizen in bestaande (monumentale) panden, eventueel gecombineerd met nieuwbouw.

Hof aan de Dommel op de voormalige locatie van Roothans IJzerwaren in de gemeente Valkenswaard

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Mogelijk heeft uw cliënt plannen om (op termijn), omwille van bijvoorbeeld pensionering, zijn/haar (bedrijfs-)locatie te verkopen.
Wij kunnen u gratis en vrijblijvend van dienst zijn op de volgende manieren:
1. Wij maken een stedenbouwkundige scan van de locatie en berekenen de opbrengstmogelijkheden / (her)ontwikkelpotentie ervan;
2. Onze concepten kennen een relatief hoge dichtheid, waardoor we het opbrengend vermogen van de locatie optimaliseren;
3. Mede doordat we in onze aanpak rekening houden met de fiscaal meest optimale eigendomsoverdracht, wordt belastingcumulatie, als gevolg van overdrachtsbelasting, erf- of successierecht, voorkomen. Deze besparing komt ten gunste van de waarde van de locatie, en dus voor de koopsom voor uw cliënt.

Kortom, met onze gratis en geheel vrijblijvende scan kunt ú een completer advies uitbrengen aan uw cliënt.

Timmerfabriek in Rosmalen maakte plaats voor het Begijnhof

VERVALLEN BEDRIJFSTERREIN WORDT LUXE WOONHOF

Symphony Estates ontwikkelt al jarenlang aansprekende woonconcepten, specifiek gericht op medioren en senioren in een bestaande (binnenstedelijke) setting.

Voorbeelden van onze projectlocaties zijn een voormalig(e)
• timmerfabriek in Rosmalen
• autogaragebedrijf in Nuenen
• bouwmarkt/ ijzerwarenwinkel in Valkenswaard
• interieurspeciaalzaak in Heeze – Leende
• supermarkt in Land van Cuijk

Deze locaties zijn voor de grote vastgoedontwikkelaars te klein, maar zijn ons juist op het lijf geschreven. Want kleinschaligheid vraagt om zorgvuldige inpassing, intensief contact met gemeente, omwonenden, klanten en veel aandacht voor detail en kwaliteit; precies waar wij voor staan. Daarnaast hebben we veel ervaring met het voeren van de omgevingsdialoog en zijn we deskundig op het gebied van de Wet Ruimtelijke Ordening en de daarmee samenhangende aspecten als archeologie, de wet natuurbescherming (flora en fauna) etcetera. Hiermee zorgen we voor een efficiënte en korte procestijd zonder zienswijzen.

In 2022 realiseerden we op de locatie van Autobedrijf Janssen in gemeente Nuenen Hof aan het Laar

DE LOCATIE VAN ÉÉN VAN UW CLIËNTEN?

De potentiële herontwikkelingslocatie dient te voldoen aan de volgende vereisten:
• Perceel van minimaal 3.000 m2;
• Gelegen in of tegen een woonomgeving;
• Bestemming industrie, bedrijven of kantoor is geen probleem

‘SYMPHONY DENKT OUT OF THE BOX’

Een grondeigenaar verwoordde de eerdere samenwerking met Symphony Estates als volgt: “Waar het andere partijen niet lukte, kan Symphony out of the box denken”. Deze review, maar ook die van een bedrijfsmakelaar, andere grondeigenaren, omwonenden, gemeentes, kopers en bewoners leest u op onze website.

Herontwikkeling van Rijksmonument Landhuis Moubis in Steyl tot luxe zorgvilla

Op de locatie van Van de Plas Interieurs in Leende realiseren we dit jaar Villa de Linde

LAAT ONS U BIJSTAAN BIJ UW VOLLEDIG ADVIES

Heeft uw cliënt plannen voor verplaatsing of beëindiging van zijn of haar bedrijf? Wij hopen u nieuwsgierig te hebben gemaakt en verkennen graag de ontwikkelingsmogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

E: info@symphony-estates.nl | Tel: 040 304 64 76

Team Symphony Estates

v.l.n.r. Ruben Bultman, Jantine Schoofs-Kramer, Saskia Schreurs-Reijnen en Olaf Schoofs