WOONZORGVILLA’S

Landhuis Moubis | Steyl

Philosophy

Gezondheid en vitaliteit zijn natuurlijk belangrijke thema’s voor onze ouder wordende klanten. Want als je als senior op dit moment bewust kiest voor luxe en comfortabel wonen met gelijkgestemden, hoe zit dat dan als je ooit wellicht niet meer thuis kunt wonen? Vanuit die gedachte startte onze ambitie voor de ontwikkeling van residentiële woonzorgvilla’s. Panden met een besloten tuin, gemeenschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, woonkeuken, eetkamer en lounge. Wonen met zorgvoorzieningen in een luxe kleinschalige setting, als in een hotel, leek ons een additioneel waardevol verlengstuk in de wooncarrière van onze klanten.

Groeiende behoefte

Mede door een aldoor verbeterende gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. Komende decennia is er zelfs sprake van een zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’: binnen de groeiende groep 65-plussers neemt het deel 80-plussers nog sterker toe.
Maar niet alleen de toenemende vergrijzing is een reden voor de ontwikkeling van zorgvilla’s. Ook de tendens in het zorglandschap, waarbij de traditionele verzorgingshuizen verdwijnen en de zorg weer de wijk in wordt gebracht, zorgt voor een groeiende behoefte aan hoogwaardige kleinschalige woonzorgvilla’s. De ingevoerde regeling Scheiden van Wonen en Zorg stimuleert zorginstellingen immers hun woonaanbod beter te laten aansluiten bij de woonbehoefte van mensen die leiden aan beginnende dementie, niet alleen op het gebied van zorg, maar ook ten aanzien van wonen. Kleinschalige woonvormen, betrokken zorgmedewerkers en zoveel mogelijk vrijheid voor de cliënt zijn dan een logisch – en voor veel mensen beter – alternatief, dan de grootschalige verpleeghuizen.

Foto’s interieur Fotoclub Venlo, H. Noten, J. Velmans, R. Meusen