Provincie Limburg en gemeente Venlo positief over zorgvilla in Rijksmonument Steyl

PROVINCIE EN GEMEENTE POSITIEF OVER PLAN ZORGVILLA

Provincie Limburg en gemeente Venlo zijn positief over ons plan om ‘Landhuis Moubis’ in Steyl te transformeren tot luxe zorgvilla. Hiermee kan het inmiddels vervallen Rijksmonument worden behouden als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.
Gedeputeerde Hubert Mackus sprak tijdens een rondleiding door het pand over een laatste kans om het ‘zorgenkind’ Landhuis Moubis te kunnen redden. De restauratieopgave kan in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie zoals de provincie die biedt. Bij de rondleiding waren ook wethouder Sjors Peeters, ambtenaren van gemeente Venlo en VvE van Park Waterloo aanwezig. Alle betrokken partijen zien het belang in van het behoud van het Rijksmonument, dat in 1860 werd gebouwd in opdracht van de weduwe Josephine Moubis-de Rijk, nazaat van één van de voornaamste handelsfamilies van Steyl. Uiteindelijk werd de villa in 1876 aangekocht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Samen met de vleugel die begin 1900 werd toegevoegd, kreeg het gebouwencomplex de functie van klooster. Sinds 2001 was het gebouw weer in handen van een particulier. Het pand is inmiddels in vervallen staat, dus de urgentie tot restauratie is groot.

Zodra het plan is uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp organiseren we een presentatie om omwonenden te informeren. De eerste stap is nu het indienen van een principe aanvraag tot medewerking bij gemeente Venlo, zo werd besproken tijdens de rondleiding. Symphony heeft deze direct ingediend. Partijen hopen voor eind december tot een principe akkoord te komen.

Meer over Landhuis Moubis