UW OPBRENGSTMOGELIJKHEDEN OPTIMALISEREN

Geachte relatie,

U kent ons wellicht nog niet, maar daar brengen we graag verandering in. Wij verwachten namelijk dat we u van dienst kunnen zijn.

Wij zijn Symphony Estates, een vastgoedontwikkelingsbedrijf, gespecialiseerd in relatief kleinschalige woonconcepten, met name voor medioren en senioren. Levensloopbestendige woningen in de vorm van een modern (begijn)hof, in een Rijks- of gemeentelijk monument, of een nieuwbouw appartementenvilla. Ook ontwikkelen we woon/zorghuizen in bestaande (monumentale) panden, eventueel gecombineerd met nieuwbouw.

Hof aan de Dommel op de voormalige locatie van Roothans IJzerwaren in de gemeente Valkenswaard

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Mogelijk heeft u in uw portefeuille een verouderd of om andere redenen minder marktconform pand op een groot kavel. Of wil uw cliënt met pensioen en heeft het geen bedrijfsopvolging? Wellicht heeft de locatie zodoende een hogere waarde in het geval van een herontwikkeling, vergeleken met een meer reguliere aanpak van verkoop in de huidige staat.

Wat kunnen we u bieden?
1. Wij maken een stedenbouwkundige scan van de locatie en berekenen de opbrengstmogelijkheden / (her)ontwikkelpotentie ervan;
2. Onze concepten kennen een relatief hoge dichtheid, waardoor we het opbrengend vermogen van de locatie optimaliseren;
3. Mede doordat we in onze aanpak rekening houden met de fiscaal meest optimale eigendomsoverdracht, wordt belastingcumulatie, als gevolg van overdrachtsbelasting, erf- of successierecht, voorkomen. Deze besparing komt ten gunste van de waarde van de locatie, en dus voor de koopsom voor uw cliënt.

Kortom, met onze geheel vrijblijvende scan kunt u
– een completer advies uitbrengen aan uw cliënt,
– mogelijk als alternatief op de traditionele aanpak,
– waardoor u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten.

Timmerfabriek in Rosmalen maakte plaats voor het Begijnhof

LANDHUIS MAAKT PLAATS VOOR VRIJE KAVELBOUW

In het recente verleden hebben wij op deze manier uiteenlopende locaties herontwikkeld, zowel locaties met een bedrijfsbestemming (winkel of bedrijf), als bijvoorbeeld een particuliere vrijstaande villa met een groot kavel.

Deze locaties zijn voor de grote vastgoedontwikkelaars te klein, maar zijn ons juist op het lijf geschreven. Want kleinschaligheid vraagt om zorgvuldige inpassing, intensief contact met gemeente, omwonenden, klanten en veel aandacht voor detail en kwaliteit. Precies waar wij voor staan en waardoor we het opbrengend vermogen van de locatie kunnen optimaliseren.

Daarnaast hebben we veel ervaring met het voeren van de omgevingsdialoog en zijn we deskundig op het gebied van de Wet Ruimtelijke Ordening en de daarmee samenhangende aspecten als archeologie, de wet natuurbescherming (flora- en fauna), etcetera. Hiermee zorgen we voor een efficiënte en korte procestijd, zonder zienswijzen.

Op het perceel van een oude villa in Veghel realiseerden we 4 vrije kavels met woningontwerpen

EEN ANDERE KIJK OP DE LOCATIE VAN ÉÉN VAN UW CLIËNTEN?

De potentiële herontwikkelingslocatie dient te voldoen aan de volgende vereisten:
• Perceel van minimaal 3.000 m2;
• Gelegen in of tegen een woonomgeving;
• Bestemming industrie, bedrijven of kantoor is geen probleem

‘SYMPHONY DENKT OUT OF THE BOX’

Een grondeigenaar verwoordde de eerdere samenwerking met Symphony Estates als volgt: “Waar het andere partijen niet lukte, kan Symphony out of the box denken”. Deze review, maar ook die van een bedrijfsmakelaar, andere grondeigenaren, omwonenden, gemeentes, kopers en bewoners leest u op onze website.

Herontwikkeling van Rijksmonument Landhuis Moubis in Steyl tot luxe zorgvilla

Op de locatie van Van de Plas Interieurs in Leende realiseren we dit jaar Villa de Linde

LAAT ONS U BIJSTAAN BIJ UW VOLLEDIG ADVIES

Heeft u een locatie in portefeuille, die net te groot is voor de particuliere markt, of om andere redenen minder marktconform is? Of heeft uw cliënt plannen voor verplaatsing of beëindiging van zijn/ haar bedrijf? Wij hopen u nieuwsgierig te hebben gemaakt en verkennen graag de (her-)ontwikkelingsmogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

E: info@symphony-estates.nl | Tel: 040 304 64 76

 

Team Symphony Estates

v.l.n.r. Ruben Bultman, Jantine Schoofs-Kramer, Saskia Schreurs-Reijnen en Olaf Schoofs