De uitstraling van het plan laat een hoge ambitie zien

“De commissie spreekt haar waardering uit voor het plan, dat qua uitstraling een hoge ambitie laat zien, goed inspeelt op het dorpse karakter van de omgeving, goed past in de schaal van die omgeving en echt iets toevoegt aan de bestaande situatie. De hoge ambitie spreekt ook uit de wijze waarop kozijnen, erfafscheidingen e.d. zijn vormgegeven.”

Welstandscommissie
Gemeente Valkenswaard