Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de direct omwonenden

“Vanaf de eerste informatieavond voor omwonenden tot de recente oplevering van de woningen in het nieuwe Begijnhof, ervaar ik Symphony-Estates als een dynamisch en creatief projectontwikkelaar. Positief opvallend is de tijd en persoonlijke aandacht voor de direct omwonenden in de ontwikkeling van dit project.

Van een verlaten en in verval geraakt bedrijfsterrein naar een prachtig Hofje met 11 woningen: een mooie toevoeging voor de wijk en het centrum van Rosmalen.”

Frits Broens
Omwonende van het Begijnhof Rosmalen