Waar het andere partijen niet lukte, kan Symphony out of the box denken

“De locatie die we in Rosmalen hadden aangekocht, was aanvankelijk bestemd voor eigen gebruik als kantoorlocatie. Uiteindelijk hebben we daarvan afgezien en zijn we op zoek gegaan naar een andere invulling van deze locatie, een voormalige timmerfabriek. Diverse ontwikkelaars en aannemers hebben een plan ontwikkeld, dat uiteindelijk niet haalbaar bleek vanwege aspecten als bebouwingshoogte en stedenbouwkundige opzet. Nadat meerdere, meer reguliere initiatieven strandden, kwamen we in contact met Symphony Estates. Zij hebben een meer conceptueel plan ontwikkeld, dat zowel bij de omwonenden, de gemeente en zoals later bleek ook bij klanten hoge ogen gooide. Hun aanpak om eerst de omwonenden te consulteren en bij hen draagvlak te creëren voor het plan van 11 exclusieve woningen aan een besloten hof, bleek uiterst cruciaal. Door de instemming van omwonenden kon de bestemmingsplanprocedure zonder problemen worden doorlopen. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zelfs nog extra ambities toegevoegd ten aanzien van duurzaamheid, maar ook die konden worden ingevuld.

Waar het andere partijen niet lukte, kan Symphony out of the box denken, zonder het proces uit het oog te verliezen. Door constant vanuit de bril van belanghebbenden én de toekomstige bewoners te kijken, heeft Symphony een prachtige, nieuwe buurt voor Rosmalen ontwikkeld. Een plan waar ook echt behoefte aan was; dat bleek wel uit de vele inschrijvingen na de start verkoop. We zijn trots dat we hier een rol in hebben kunnen spelen.”

Kees Schipper
Rialto Vastgoedontwikkeling